servis počítačov, notebookov

 

montáž a servis satelitnej, pozemnej a IPTV televízie

Televízia

GPS systémy

Výpočtová technika

hardware - software
SERVIS

aktualizácia máp v navigáciach a smartfónoch